Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Voor Rechten en Criminologie moet je in Leiden zijn