Criminologie en Veiligheidsbeleid (MSc)

Deze master richt zich op veiligheidsproblematiek in de samenleving en het ontwikkelen van effectief en legitiem beleid om deze problematiek aan te pakken. Daarbij hanteren wij een multidisciplinair perspectief. We belichten vraagstukken vanuit het brede terrein van criminologie, sociologie, psychologie, bestuurskunde en rechtswetenschappen om tot goed gefundeerde, bruikbare oplossingen te komen.

Tijdens deze master bestudeer je interessante vraagstukken, zoals: Een veiliger Nederland, hoe realiseer je dat eigenlijk? Wie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van veiligheidsbeleid? Hoe ga je om met conflicterende belangen van beleids- en handhavingsorganisaties? Welke initiatieven om criminaliteit en overlast tegen te gaan zijn werkelijk effectief? Op welke manieren zorgt
de overheid ervoor dat het gedrag van burgers en bedrijven binnen de wettelijke regels blijft? Hoe kunnen we door beleid en handhaving de stad veiliger maken, zonder afbreuk te doen aan de positieve aspecten van het stedelijk leven. Om structuur te bieden hanteren we binnen deze master een centraal instrument ‘de beleidscyclus’. Voor elk veiligheidsdillema kan deze beleidscyclus doorlopen worden.

Waarom kiezen voor Criminologie en Veiligheidsbeleid?

  • De praktijk is verweven in het studieprogramma: je bestudeert concrete casussen, krijgt college van boeiende gastlesdocenten die spreken over actuele onderwerpen en je hebt veel contact met het werkveld door middel van onderzoeksopdrachten en werkbezoeken;
  • Vanuit verschillende perspectieven verdiep je je in een breed scala aan veiligheidsvraagstukken;
  • De opleiding is kleinschalig waardoor je intensief onderwijs en begeleiding krijgt.

Carrièremogelijkheden

Na het afronden van de master Criminologie en Veiligheidsbeleid heb je alle kansen om succesvol aan de slag te gaan om Nederland veiliger te maken. Veiligheid is altijd een zeer actueel thema in Nederland. Onze afgestudeerden werken als adviseur, onderzoeker, toezichthouder of beleidsmedewerker bij o.a.:

  • Ministeries, gemeenten en inspectiediensten;
  • Politie, de Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Jeugdinrichtingen en Raad voor de Kinderbescherming;
  • Organisaties die zich bezighouden met het onderzoek naar en aanpak van criminaliteit en onveiligheid;
  • Bureaus voor particuliere recherche en commercieel onderzoek;
  • Universiteiten.

Masja van Meeteren
Universitair Hoofddocent

In deze kleinschalige master kom je heel concreet in aanraking met de praktijk en leer je denken in effectieve en legitieme oplossingen voor veiligheidsproblemen in onze samenleving.

Vakkenoverzicht 

Semester I 

Veiligheidsbeleid (10 EC)

Lawmaking, politics and society (5 EC)

Handhavings-
strategieën (10 EC)

Organisaties in de rechtshandhaving
(5 EC)

Semester II 

Criminaliteit en beleid in grote steden (5 EC)

Evaluatie van criminaliteitsbeleid
(5 EC)

Scriptie (20 EC)

Titel: 

Master of Science

Taal: 

  Nederlands/Engels 

Stad: 

Den Haag / Leiden

CROHO: 

60419 

Duur: 

1 jaar 

Onderwijsvorm: 

Voltijd/deeltijd

Start: 

september/februari