Encyclopedie en filosofie van het recht LL.M

(Specialisatie van Rechtsgeleerdheid)

Encyclopedie en filosofie van het recht is een afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. Deze unieke studie richt zich op de filosofische vragen en ideeën die ten grondslag liggen aan het recht, in de brede zin van het woord.

Ben je een filosofisch geïnteresseerd jurist, dan is deze afstudeerrichting een uitstekende aanvulling op en verdieping van de studie van het positieve recht (d.w.z. van het geldende recht zoals dat tot uiting komt in wetten, verdragen en jurisprudentie). Het recht is immers een ordenend beginsel van de samenleving en is daarmee een uitdrukking van de heersende principes. Dat betekent dat het één van de meest tastbare vormen is waarin filosofische ideeën over rechtvaardigheid en macht tot uiting komen. Andersom worden deze filosofische theorieën en opvattingen ook gevoed en gevormd door het recht.

Waarom kiezen voor Encyclopedie en filosofie van het recht in Leiden?

  • Deze uitdagende master is uniek binnen en buiten Nederland en biedt onderwijs van hoogleraren die een actieve bijdrage leveren aan actuele vraagstukken;
  • Met deze master word je een beter jurist doordat je je inzicht in het recht, en ook je vaardigheid in het vinden van creatieve en analytisch verantwoorde oplossingen voor praktisch-juridische problemen;
  • In deze master is bijzondere aandacht voor zorgvuldig redeneren en goede schrijfvaardigheid, die voor ieder juridisch beroep van wezenlijk belang is.

Carrièremogelijkheden

Tijdens de master Encyclopedie en filosofie van het recht leer je om juridische problemen te doordenken en op te lossen, juist wanneer die niet zonder meer kunnen worden opgelost aan de hand van het reeds geldende recht. Onze alumni werken in functies bij onder andere:

  • Rechterlijke macht
  • (Cassatie)advocatuur
  • Denktankafdelingen bij ministeries en bedrijven
  • Bedrijfsleven en consultancy
  • Universiteiten

Andreas Kinneging
Hoogleraar Rechtsfilosofie

Mensen die reflectief zijn ingesteld, en willen nadenken over de achtergrond van het recht en van goed en kwaad, zijn bij deze master aan het juiste adres!

Vakkenoverzicht 

Semester I 

ILS – Grondwet in perspectief
(5 EC)

Privatissimum: Rechtsmethodologie
(10 EC)

Rechtstheorie en het Internationaal Publiekrecht (5 EC)

Rechtstheorie en het Strafrecht (5 EC)

Rechtstheorie en het Publiekrecht (5 EC)

Semester II 

Rechtstheorie en het civiel  recht (5 EC)

Practicum: Geschiedenis
van Rechtsfilosofie en
Ethiek (10 EC)

Scriptie (10 EC)

Ethiek (5 EC)

Titel: 

Master of Laws 

Taal: 

  Nederlands 

Stad: 

Leiden 

CROHO: 

60084 

Duur: 

1 jaar 

Onderwijsvorm: 

Voltijd/deeltijd 

Start: 

september/februari