Fiscaal Recht (LL.M) 

(Specialisatie van Rechtsgeleerdheid)

Belastingheffing heeft steeds vaker een internationale dimensie als gevolg van de globalisering en digitalisering van de samenleving. In deze master wordt veel aandacht besteed aan het internationale en Europese belastingrecht, waarbij uitdrukkelijk oog is voor actuele thema’s zoals de maatschappelijke discussie over de belastingontwijking door multinationals.

De diepgang van de vakken, de blik op de actualiteit en de steeds belangrijkere internationale werking van het belastingrecht vormen samen een boeiende, afwisselende masteropleiding. De vakken sluiten goed aan op het vereiste niveau voor functies in de belastingadviespraktijk, rechterlijke macht en overheidsinstanties. Je krijgt les van topdocenten die vaak ook een prominente rol spelen in actuele discussies over belastingheffing. 

Waarom kiezen voor Fiscaal Recht in Leiden?

 • Deze master focust op internationaal en Europees belastingrecht;
 • Er is veel aandacht voor het maatschappelijke debat en actuele fiscale thema’s zoals belastingontwijking door multinationals;
 • De opleiding stelt hoge eisen aan inhoud, niveau en participatie. Bij de meeste vakken werk je in kleine groepjes via het zogenoemde participantensysteem, waarbij een actieve studiehouding wordt gevraagd.

Carrièremogelijkheden

De arbeidsmarkt voor fiscale studenten is gunstig, waardoor studenten nauwelijks problemen ondervinden bij het vinden van een baan. In Nederland maar in toenemende mate ook internationaal. Onze afgestudeerden werken onder andere bij: 

 • Belastingadvies- en/of accountantskantoren
 • Belastingdienst
 • Ministerie van Financiën
 • Advocatenkantoren
 • Onderwijs en wetenschap
 • Rechterlijke macht
 • Bedrijfsleven
 • Europese instellingen
 • Maatschappelijke organisaties

Jan van de Streek
Hoogleraar Belastingrecht

Welke maatregelen zijn genomen tegen belastingontwijking door multinationals en moet er nog meer gebeuren? Als deze vraag je prikkelt, is de master wat voor jou. 

Vakkenoverzicht 

Semester I 

Inkomstenbelasting
(5 EC)

Fiscaal-economisch beleid
(5 EC)

Internationaal Belastingrecht II
(10 EC)

Vennootschapsbelasting
(5 EC)

Profileringsvak:
verdieping BTW
(5/6 EC) 

Semester II 

Verdieping algemene leerstukken belastingrecht
(5 EC)

Europees belastingrecht
(10 EC)

Gebonden keuzevak: Keuzevak buitenland master fiscaal recht of Accent indirecte belastingen (5 EC)

Scriptie (10 EC)

Titel: 

Master of Laws 

Taal: 

  Nederlands 

Stad: 

Leiden 

CROHO: 

66827 

Duur: 

1 jaar 

Onderwijsvorm: 

Voltijd/deeltijd 

Start: 

september/februari