Staats- en bestuursrecht LL.M.

(Specialisatie van Rechtsgeleerdheid)

Het Staats- en bestuursrecht normeert de rechtsverhouding tussen burgers, bedrijfsleven en overheid. Het geeft de regels waarlangs de overheid de maatschappij stuurt en de waarborgen waarop belanghebbenden een beroep op de bestuursrechter kunnen doen. Zo gaat het vaak over actuele politieke, economische en sociale vraagstukken, zoals migratie, energietransitie, klimaatverandering, toegang tot gezondheidszorg of de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Deze master is iets voor jou als je het interessant vindt om maatschappelijke en juridische vragen zoals deze te bestuderen: Is de Staat op grond van het discriminatieverbod verplicht om in te grijpen bij de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), omdat deze vrouwen uitsluit van het lidmaatschap? Hoe kan de overheid effectief optreden tegen de bouwsector, waarin massaal de mededingingsregels zijn overtreden? Mag de overheid een exportvergunningplicht opleggen aan wetenschappers om hun onderzoek te publiceren in een Amerikaans tijdschrift, omdat de onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt om biologische wapens te maken? Hoe kan in steden hittestress door klimaatverandering worden tegengegaan?

Waarom kiezen voor de master Staats- en bestuursrecht in Leiden?

  • De master biedt een breed maatschappelijk perspectief en er is zoveel mogelijk aansluiting met de praktijk;
  • De master biedt kleinschalig en innovatief onderwijs;
  • Docenten horen bij de top horen en zij combineren intensief onderwijs en onderzoek vaak met hun praktische nevenfuncties.

Carrièremogelijkheden

Juristen met expertise op het gebied van staats- en bestuursrecht zijn erg in trek op de arbeidsmarkt. Onze afgestudeerden werken onder meer in:

  • de overheid: ministeries, bestuursorganen zoals de Autoriteit Financiële Markten of een inspectie op het terrein van voedsel- en warenveiligheid of milieu;
  • het bedrijfsleven
  • advocatenkantoren
  • de rechtspraak, waaronder de Raad van State;
  • de Europese Commissie
  • de politiek (bijv. als persoonlijk of juridisch medewerker van Europese Parlementsleden, Tweede Kamerleden of Eerste Kamerleden);
  • de wetenschap (bij universiteiten of ministeriele kennisinstituten zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid).

Tom Barkhuysen
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht

Het staats- en bestuursrecht beoogt de complexe verhouding tussen staat en burgers in goede banen te leiden.

Vakkenoverzicht 

Semester I 

ILS – Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief
(5 EC)

Verdieping Bestuursprocesrecht
(5 EC)

Privatissimum en
practicum Constitutionele vraagstukken in Europese context
(10 EC)

Overheids-
aansprakelijkheid
(5 EC)

Gebonden keuzevakken: Vreemdelingenrecht of Mediarecht en Informatiesamenleving
(10 EC in totaal)

Semester II 

Privatissimum en practicum: Europeanisering van het bestuursrecht
(10 EC)

Binnenlands bestuur en decentralisatie
(5 EC)

Gebonden keuzevakken: Omgevingsrecht of Wetgevingsvraagstukken
(10 EC in totaal)

Titel: 

Master of Laws 

Taal: 

  Nederlands 

Stad: 

Leiden 

CROHO: 

60084 

Duur: 

1 jaar 

Onderwijsvorm: 

Voltijd/deeltijd 

Start: 

september/februari