Straf- en strafprocesrecht LL.M.

(Specialisatie van Rechtsgeleerdheid)

Strafbare feiten en de reactie daarop van de overheid staan voortdurend in de belangstelling van de wetenschap, politiek en media. Het strafrecht kan diep ingrijpen in de levens van mensen en het is van groot belang dat dit op een rechtvaardige, rechtmatige en doelmatige wijze gebeurt. Wil je daaraan een bijdrage leveren, dan is de afstudeerrichting straf- en strafprocesrecht een heel geschikte opleiding.

Deze master biedt een complete opleiding over de breedte van het strafrecht met ruimte voor academische verdieping én een gedegen voorbereiding op de strafrechtspraktijk. Er is ruime aandacht voor de grondslagen van het strafrecht en de wijze waarop die in het huidige strafrecht gestalte krijgen en voor de interactie van het strafrecht met andere rechtsordes (bijv. het EU-recht en het EVRM) en andere rechtsgebieden (bijv. het bestuursrecht). Waar nodig steken we ons licht op bij andere wetenschappelijke disciplines zoals de rechtspsychologie. Ook is er ruime aandacht voor de diverse actoren in de strafrechtsketen.

Waarom kiezen voor Straf- en Strafprocesrecht in Leiden?

  • Onze onderwijsthema’s zijn actueel en worden gevoed door de intensieve contacten die het Instituut voor Strafrecht en Criminologie heeft met de praktijk;
  • Er is ook aandacht voor andere rechtsgebieden en disciplines zoals criminologie, rechtssociologie en rechtspsychologie;
  • Het onderwijs is van hoog niveau, met als onderscheidende elementen de vakken Practicum en Privatissimum, waarin academische en praktijkvaardigheden intensief worden getraind en verder ontwikkeld.

Carrièremogelijkheden

Met de master Straf- en strafprocesrecht heb je goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Er is altijd vraag naar juristen die in strafrecht gespecialiseerd zijn. Onze afgestudeerden werken onder meer bij:

  • Advocatenkantoren
  • Rechtspraak
  • Politie
  • Openbaar Ministerie
  • Universiteit
  • Nationale Ombudsman

Tineke Cleiren
Emeritus Hoogleraar Straf – en
strafprocesrecht

Als strafrechtjurist kom je op voor zaken die wij allemaal belangrijk vinden: eigendommen, goederen en je eigen lijf. Je bent altijd bezig met de publieke zaak én met mensen.

Vakkenoverzicht 

Semester I 

ILS – Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectie
(5 EC)

Fundamenten
(5 EC)

Privatissimum: straf(proces)recht
(10 EC)

Sanctierecht
(5 EC)

Bijzonder straf(proces)recht
(5 EC)

Semester II 

Europees strafrecht
(5 EC)

Practicum straf(proces)recht
(10 EC)

Strafrechtelijk bewijs
(5 EC)

Scriptie
(10 EC)

Titel: 

Master of Laws 

Taal: 

  Nederlands 

Stad: 

Leiden 

CROHO: 

60084 

Duur: 

1 jaar 

Onderwijsvorm: 

Voltijd

Start: 

september/februari